Prima întâlnire transnațională în cadrul proiectului Erasmus+ PINC finanțat de Uniunea Europeană a avut loc în Bologna, Italia, în perioada 17-19 ianuarie 2024, cu participarea a câte doi profesori reprezentanți ai instituțiilor partenere. În cele 3 zile de activitate s-a ales logoul proiectului, s-au identificat cele mai potrivite căi de acțiune pentru conștientizarea nevoii de incluziune educațională a copiilor cu nevoi speciale, prin crearea instrumentului de reflecție, sub forma unui chestionar și prin crearea de materiale scrise pentru vizibilitate media. Un punct important al acestei întâlniri l-a reprezentat vizitarea a 2 grădinițe și creșe din orașul Bolognia. La școala Betti vizitată de cei doi profesori participanți din grădinița noastră împreună cu partenerii din grădinița din Estonia, s-au observat activitățile antepreșcolarilor și ale preșcolarilor, precum și rezultatele derulării unui program psihomotric de sprijin pentru copiii cu dificultăți de integrare. Ultima zi a întâlnirii a fost dedicată discuțiilor referitoare la implementarea următoarelor activități planificate și la modul în care fiecare participant poate împărtăși din experiența la clasă, pentru a încuraja acțiunile de incluziune în mediul preșcolar pentru copiii cu nevoi speciale.
 

 
 
 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 37 continuă tradiția implementării proiectelor Erasmus+, programe de colaborare între parteneri educaționali europeni, pentru schimb de bune practici. Începând cu 1.10.2023 și până în 30.06.2026 vom derula proiectul „Empowering preschool educators: best practices and resources for inclusion of children with behavioral disabilities” – PINC- cu parteneri grădinițe din Estonia (Rakvere Kungla lasteaed), din Lituania (Katino dienelės mokykla) și cu instituții de formare profesională din Italia (Erasmus Learning Academy) și din Spania (Erasmus Learning Academt SL), finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+. Împreună avem drept scop conștientizarea, în rândul profesorilor și al părinților, privivind dizabilitățile ce pot apărea la o vârstă fragedă, precum și îmbunătățirea competențelor profesorilor, prin cooperare internațională, de a asigura o educație incluzivă. În colaborare cu partenerii amintiți, echipa cadrelor didactice implicate în proiect, va avea ca sarcini de lucru, pe lângă monitorizarea, evaluarea și diseminarea activităților cu preșcolarii și dezvoltarea unui instrument de reflecție în grădiniță, prin implementarea unei campanii de conștientizare, susținerea unor serii de webinarii de bune practici, acestea constituind resurse educaționale digitale, precum și crearea unui kit de incluziune în mediul preșcolar a copiilor cu nevoi speciale. Prin astfel de acțiuni și parteneriate, Grădinița cu Program Prelungit nr. 37 continuă eforturile de a asigura o educație incluzivă și de calitate tuturor copiilor și familiilor, care formează marea noastră „familie de la grădi”.